Príobháideacht & Polasaí fianáin

Beartas Príobháideachais

An chuideachta Madeira Moderna - Mediação Imobiliária Unipessoal Lda (dá ngairtear “7mrides” nó “7M” anseo feasta) www.7mrides.com is mór aige príobháideacht a chomhaltaí agus sa chiall seo geallann sé meas a thabhairt air, rúndacht agus cosaint sonraí arna dtaifeadadh ag úsáideoirí a chinntiú.

Tá sé mar aidhm ag an Ráiteas Príobháideachta seo d’úsáideoirí a chinntiú go bhfuil coinníollacha Slándála agus Príobháideachta á n-iarraidh agus nach mbaileofaí iad ach na sonraí is gá chun an tseirbhís a sholáthar, de réir na dtásc sainráite ar an suíomh. Tá saoirse iomlán ag an úsáideoir a sonraí a rochtain, a cheartú nó a scriosadh.

2.1. Aitheantas FREAGRACH CHUN CÓIREÁLA

 • Cuideachta: Madeira Moderna - Mediação Imobiliária Unipessoal Lda
 • TIN: 509068804
 • Déan teagmháil leis an Oifigeach Cosanta Sonraí: personal.data@7mrides.com

2.2. FAISNÉIS AGUS TACAÍOCHT

Cinntíonn an tAcht um Chosaint Sonraí Pearsanta (“LPDP” anseo feasta) agus an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus an 27 Comhairle d'Aibreán 2016, ar aghaidh “RGPD”) cosaint daoine aonair maidir le próiseáil sonraí pearsanta agus saorghluaiseacht sonraí den sórt sin.

Faoi théarmaí dlíthiúla ciallaíonn “sonraí pearsanta” aon fhaisnéis de chineál ar bith agus beag beann ar a dtacaíocht, lena n-áirítear fuaim agus íomhá, a bhaineann le duine nádúrtha sainaitheanta nó inaitheanta, mar sin ní chumhdaíonn an chosaint sonraí daoine dlítheanacha. Trí ghlacadh leis an mBeartas Príobháideachta seo tugann tú do thoiliú feasach, sainráite, saor in aisce agus gan athbhrí leis na sonraí pearsanta a chuirtear ar fáil tríd an suíomh. www.7mrides.com san áireamh i gcomhad atá faoi fhreagracht 7M Rides, a gcloíonn a láimhseáil faoi LPDP agus RGPD le bearta slándála teicniúla agus eagraíochtúla cuí.

7M Rides Coinníonn bunachar sonraí le clárú a chustaiméirí. Is iad na sonraí atá sa bhunachar sonraí seo amháin na sonraí a sholáthraíonn siad tráth an chlárúcháin agus bailítear agus próiseáiltear iad go huathoibríoch, faoi na téarmaí arna gceadú ag an gCoimisiún Náisiúnta um Chosaint Sonraí, ag 7M Rides, an t-eintiteas atá freagrach as an gcomhad comhfhreagrach.

Ní iarrfar in aon imthosca faisnéis faoi chreidimh fealsúnachta nó polaitiúla, cleamhnacht páirtí nó ceardchumann, creideamh reiligiúnach, saol príobháideach agus bunús ciníoch nó eitneach chomh maith le sonraí sláinte agus saoil ghnéis, lena n-áirítear sonraí géiniteacha.

Ní thabharfaimid faoi aon cheann de na gníomhaíochtaí seo a leanas in imthosca ar bith agus cuirfear sonraí pearsanta ar fáil dúinn tríd an suíomh seo:

 • Tabhair isteach do dhaoine nó d’eintitis eile gan toiliú roimh ré ón duine is ábhar do na sonraí;

2.3. CUSPÓIR CÓIREÁIL SONRAÍ PEARSANTA

Ní úsáidfear na sonraí pearsanta a láimhseáilimid tríd an leathanach seo ach chun na críocha seo a leanas:

 • (i) próiseáil orduithe;
 • (ii) Cumarsáid le cliaint agus soiléiriú amhras;
 • (iii) Iarrataí ar fhaisnéis a phróiseáil;
 • (iv) Próiseáil gearán;
 • (v) Gníomhaíochtaí anailíse staidrimh;
 • (vi) Córais agus anailísí staidrimh a fhíorú, a chothabháil agus a fhorbairt;
 • (vii) Cumarsáidí margaíochta dírí (má thoiligh tú le do shonraí pearsanta a phróiseáil chun na críche seo);
 • (viii) Calaois a chosc agus a chomhrac;
 • (ix) Iarratas ar aiseolas ar tháirgí nó ar sheirbhísí ceannaithe;
 • (x) Suirbhéanna sástachta a dhéanamh.

7M Rides ráthaíonn sé rúndacht na sonraí go léir a sholáthraíonn a chustaiméirí. Cé go 7M Rides sonraí a bhailiú agus a phróiseáil go slán agus a chosc ó bheith á gcailliúint nó á n-ionramháil ag baint úsáide as na teicníochtaí is forbartha, cuirimid in iúl duit go gceadaíonn bailiú líonra oscailte scaipeadh sonraí pearsanta gan slándáil. , i mbaol a bheith le feiceáil agus le húsáid ag tríú páirtithe neamhúdaraithe. Tá an 7M Rides Tá a déan teagmháil fhoirm agus ord, inar féidir le húsáideoirí ceisteanna a chur agus dá bhrí sin leas níos fearr a bhaint as an iomlán 7M Rides tairiscint. Má sholáthraíonn úsáideoirí sonraí pearsanta do 7M Rides tríd sin déan teagmháil fhoirm, ní úsáidfear iad chun aon chríche seachas mar a iarrann an t-úsáideoir.

Ar an taobh eile de, toilíonn an t-úsáideoir rochtain a fháil ar fhaisnéis faoin tseirbhís ar conradh léi 7M Rides ionas go mbeidh sé in ann seirbhísí breise a thairiscint don chonraitheoir.

Ag an am a bhailítear sonraí pearsanta, ach amháin nuair a léirítear a mhalairt, féadfaidh an t-úsáideoir sonraí pearsanta a chur ar fáil go deonach gan an easpa freagartha a thabhairt le tuiscint go laghdófar cáilíocht nó cainníocht na seirbhísí comhfhreagracha (mura luaitear a mhalairt). léirigh rud éigin eile). Mar sin féin, má mhainnítear freagra a thabhairt ar na sonraí, a mheastar a bheith éigeantach, ní bheidh tú in ann rochtain a fháil ar an tseirbhís ar iarradh na sonraí ina leith.

Mura n-aontaíonn tú leis na coinníollacha thuas, 7M Rides ní bheidh siad in ann conradh a dhéanamh leat trína shuíomh Gréasáin.

2.4. SONRAÍ PEARSANTA A AISTRIÚ

D'fhonn a bheith in ann cuspóir an láithreáin ghréasáin seo a chomhlíonadh, 7M Rides sannfaidh tú do shonraí pearsanta d’eintitis eile, a dhéileálfaidh leo chun na gcríoch seo a leanas:

 • Gníomhaíochtaí bainistíochta íocaíochta agus próiseála;
 • Próiseáil orduithe;
 • Seirbhísí ar conradh a sholáthar.

Na heintitis lena 7M Rides a sholáthróidh tú do shonraí pearsanta le próiseáil faoi na téarmaí thuas beidh an cineál seo a leanas aige:

 • Aonáin árachais;
 • Bhain tríú páirtithe le soláthar seirbhísí ar conradh;
 • Bainistíocht íocaíochta;
 • Aonáin phróiseála agus seolta ordaithe.

2.5. STÓRÁIL DO SONRAÍ PEARSANTA
Sonraí a bhailíonn 7M Rides féadfar iad a aistriú agus a stóráil ag ceann scríbe lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (“LEE”). Trí do shonraí pearsanta a chur isteach, toilíonn tú leis an aistriú, stóráil nó próiseáil seo.

Gach eolas a sholáthraíonn tú do 7M Rides a stóráiltear go slán ar ár bhfreastalaithe agus/nó ar fhreastalaithe ár soláthraí seirbhíse, a fhéadfaidh a bheith lonnaithe i dtíortha lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (“LEE”). Déanaimid gach beart atá riachtanach le réasún chun a chinntiú go gcaitear le do shonraí go slán agus de réir an bheartais phríobháideachais seo.

2.6. BEARTA SLÁNDÁLA

7M Rides dearbhaíonn sé go bhfuil na bearta slándála teicniúla agus eagraíochtúla is gá chun slándáil na sonraí pearsanta a chuirtear ar fáil dó a áirithiú chun cosc ​​a chur ar a athrú, a gcaillteanas, a phróiseáil agus/nó a rochtain neamhúdaraithe, agus go leanfaidh sé dá gcur chun feidhme, agus an staid reatha á cur san áireamh. teicneolaíocht, nádúr na sonraí atá stóráilte agus na rioscaí a bhfuil siad nochta dóibh.

7M Rides ráthaítear rúndacht na sonraí go léir a sholáthraíonn a chustaiméirí tráth clárúcháin nó agus iad i mbun táirgí nó seirbhísí a cheannach/a ordú. Déantar sonraí a bhailiú agus a phróiseáil go sábháilte agus cuirtear cosc ​​ar a gcaillteanas nó ar a ionramháil. Cuirfear na sonraí go léir isteach i bhFreastalaí Slán (128 giotán SSL) a chriptíonn / a chriptíonn é (déantar cód é). Beidh tú in ann a fhíorú go bhfuil do bhrabhsálaí slán má fheictear an tsiombail ghlais nó má thosaíonn an seoladh le HTTPS in ionad HTTP.

Déileáiltear le sonraí pearsanta leis an leibhéal cosanta atá riachtanach go dlíthiúil chun a slándáil a chinntiú agus chun a n-athrú, a gcaillteanas, a bpróiseáil nó a rochtain neamhúdaraithe a chosc, agus staid na teicneolaíochta á cur san áireamh, a bheith ar an eolas faoin úsáideoir agus glacadh leis go bhfuil bearta slándála Idirlín ní dochreidte.

7M Rides, agus rochtain á fáil aige ar aon sonraí pearsanta, geallann sé:

 • Déan iad a stóráil trí bhearta slándála atá infheidhmithe go dlíthiúil de chineál teicniúil agus eagraíochtúil chun a sábháilteacht a chinntiú, agus ar an gcaoi sin athrú, caillteanas, cóireáil nó rochtain neamhúdaraithe a chosc, de réir an úrscothacht ag aon am faoi leith, cineál na sonraí agus na rioscaí féideartha a bhfuil siad nochtaithe dóibh;
 • Úsáid na sonraí go heisiach chun críocha a sainmhíníodh roimhe seo;
 • Déan cinnte nach ndéanann na hoibrithe a bhfuil gá lena n-idirghabháil an tseirbhís a sholáthar ach atá faoi cheangal ag oibleagáid rúndachta agus rúndachta na sonraí a phróiseáil. Sa chás go bhféadfar faisnéis a nochtadh do thríú páirtithe, ba cheart go gceanglófaí orthu rúndacht iomchuí a choinneáil de réir fhorálacha an doiciméid seo.

2.7. CUMARSÁID TRÁCHTÁLA AGUS CUR CHUN CINN
Ceann de na críocha a gcaithimid le sonraí pearsanta a sholáthraíonn úsáideoirí ná cumarsáid leictreonach a sheoladh le faisnéis maidir le cumarsáid tráchtála agus cur chun cinn.

Aon uair a dhéanaimid cumarsáid den sórt sin, díreofar í go heisiach ar úsáideoirí a d’údaraigh iad go sainráite agus roimhe seo.

De réir fhorálacha Foraithne-Dlí Uimh. 7 / 2004 an 7 Eanáir, más mian leat stop a chur le cumarsáid tráchtála nó cur chun cinn a fháil ó7M Rides, is féidir leat freasúra a iarraidh ón tseirbhís trí ríomhphost a sheoladh chuig: personal.data@7mrides.com

2.8. CEARTA CEARTA
De réir fhorálacha an LDPD agus an RGPD, féadfaidh an t-úsáideoir a chearta rochtana, ceartaithe, scriosadh, teorannú, freasúra agus inaistritheachta a fheidhmiú tráth ar bith trí iarraidh ar aon cheann de na bealaí seo a leanas:

Más mian leat scor de bheith mar chuid den 7M Rides bunachar sonraí ag am ar bith, is féidir leat é seo a fheidhmiú ceart trí na teagmhálacha.


Polasaí fianáin

Tá an Beartas Fianán seo mar chuid den Bheartas Príobháideachta www.7mrides.com (dá ngairfear an “7M” nó “7M Rides”, “Suíomh” nó “Suíomh Gréasáin”). An rochtain agus an nascleanúint ar an suíomh, nó úsáid a chuid seirbhísí, aontaíonn tú leis na téarmaí agus na coinníollacha atá sa Bheartas Príobháideachta.

Chun eispéireas brabhsála níos fearr a éascú agus a sholáthar tríd an suíomh Gréasáin, an www.7mrrides.com (dá ngairfear an “7M” nó “7M Rides”, “Suíomh” nó “Suíomh Gréasáin”), tuairiscí a úsáideann Fianáin nó comhaid feidhmiúlachta eile dá samhail (na “Fianáin” anseo feasta).

Mar gheall ar an gcaoi a bhfuil caighdeáin chumarsáide Idirlín i gceist, d’fhéadfadh úsáid fhianáin a bheith i gceist le rochtain ar láithreáin ghréasáin. Ar aon chuma, cuirimid in iúl go bhfuil an 7M Rides freagrach as Fianáin agus próiseáil sonraí a fhaightear ó fhianáin féin agus ó dhaoine eile, cinneadh a dhéanamh ar chuspóir, ábhar agus úsáid phróiseáil na faisnéise bailithe.

1. Cad is Fianán ann?
Is comhaid iad fianáin ina bhfuil méideanna beaga faisnéise a íoslódáiltear chuig gléas an úsáideora nuair a thugann tú cuairt ar leathanach Gréasáin. Is é an príomhchuspóir ná aitheantas a thabhairt don úsáideoir gach uair a fhaigheann sé rochtain ar an suíomh, ag ligean dó cáilíocht a fheabhsú agus úsáid níos fearr a bhaint as an suíomh. Go hachomair: chun do nascleanúint a shimpliú www.7mrides.com.

Tá fianáin riachtanach d’fheidhmiú an Idirlín; ní dhéanann siad damáiste do threalamh / úsáideoir na feiste agus, má chumasaítear iad i gcumraíocht do bhrabhsálaí, cabhraíonn siad le hearráidí i bhfeidhmiú an láithreáin a aithint agus a réiteach.

2. Úsáid Fianán ag 7M Rides.
Trí rochtain a fháil ar an suíomh, glacann an t-úsáideoir go sainráite le húsáid an chineáil fianáin seo ar a bhfeistí. Má dhíchumasaíonn tú fianáin, b’fhéidir nach ndéanfar do bhrabhsáil ar an láithreán a bharrfheabhsú agus b’fhéidir nach n-oibreoidh cuid de na gnéithe atá ar fáil ar an láithreán i gceart.

Go sonrach, an 7M Rides úsáideann fianáin chun na gcríoch atá luaite thíos. Más rud é, sa todhchaí, beidh an 7M Rides úsáid eile chun seirbhísí níos fearr agus níos fearr a sholáthar, cuirfear an t-úsáideoir ar an eolas faoi.

3. Fianáin a Úsáidtear
- Roghanna Fianán
Ligeann na fianáin seo do láithreáin ghréasáin cuimhneamh ar fhaisnéis a athraíonn iompar agus cuma an tSuímh Gréasáin. Is féidir leis na fianáin seo cabhrú freisin méid an téacs, an cló agus codanna inúsáidte eile de leathanaigh Ghréasáin a athrú. D’fhéadfadh sé go mbeadh níos lú taithí ar an Suíomh Gréasáin mar gheall ar chailliúint faisnéise a stóráiltear i bhfianán tosaíochta, ach níor cheart go gcuirfeadh sé cosc ​​ar a oibriú.

- Fianáin Slándála
Úsáidtear Fianáin Slándála chun úsáideoirí a fhíordheimhniú agus chun úsáid chalaoiseach dintiúir logála isteach a chosc agus chun sonraí neamhúdaraithe a chosaint. Mar shampla, tugann sé deis duit go leor cineálacha ionsaithe a bhac, mar shampla iarrachtaí ábhar foirmeacha a líonann leathanaigh Ghréasáin a ghoid.

- Próiseas Fianán
Cuidíonn próiseas na bhFianán leis an suíomh Gréasáin seirbhísí a fheidhmiú agus a sheachadadh a bhfuil súil ag cuairteoir an láithreáin ghréasáin leo, cosúil le brabhsáil leathanaigh ghréasáin nó rochtain a fháil ar chodanna slána den Suíomh Gréasáin. Gan na fianáin seo, ní féidir leis an suíomh Gréasáin feidhmiú i gceart.

- Stát Seisiún Fianán
Is minic a bhailíonn suíomhanna Gréasáin faisnéis faoin gcaoi a n-idirghníomhaíonn úsáideoirí le leathanach Gréasáin áirithe. D’fhéadfadh go n-áireofaí leis seo na leathanaigh a dtugann úsáideoirí cuairt orthu is minice, agus cibé an bhfaigheann úsáideoirí teachtaireachtaí earráide ó leathanaigh áirithe. Cuidíonn na fianáin stáit seisiún mar a thugtar orthu le seirbhísí na gcuideachtaí a fheabhsú d’fhonn eispéireas brabhsála ár n-úsáideoirí a fheabhsú. Má dhéantar na fianáin seo a bhlocáil nó a scriosadh, ní féidir an Suíomh Gréasáin a úsáid.

- Anailís ar Fhianáin
Cuidíonn na fianáin seo le húinéirí suíomhanna Gréasáin agus feidhmchlár an bhaint atá ag do chuairteoirí le do leathanaigh ghréasáin a thuiscint. Is féidir leat tacar fianán a úsáid chun faisnéis a bhailiú agus staitisticí a thuairisciú maidir le húsáid na Suíomhanna Gréasáin gan cuairteoirí aonair a aithint go pearsanta.

- Fianán Fógraíochta
Cuidíonn na fianáin seo (m.sh. ardáin mar Google nó Facebook) le húinéir an láithreáin ghréasáin agus / nó feidhmchláir chun an ghabháil a dhéanamh “Luaidhe” chun custaiméirí nua / úsáideoirí láithreáin ghréasáin a mhealladh. Tá na sonraí a bhailítear gan ainm agus ní féidir leo an t-úsáideoir a aithint. Úsáidtear iad chun an líon uaireanta a thaispeántar fógra a theorannú agus chun éifeachtacht feachtais fógraíochta a thomhas.

- Fianáin agus líonrú sóisialta breiseán (cnaipí sóisialta)
Dearadh na fianáin shóisialta seo chun ligean d’úsáideoirí leathanaigh agus ábhar a roinnt trí líonraí sóisialta tríú páirtí. Ligeann siad freisin díriú ar sholáthar fógraíochta ar líonraí sóisialta.

Úsáideann ár suíomh cnaipí breiseán nó cnaipí sóisialta freisin.

Is féidir le breiseáin shóisialta comhroinnt leathanaigh agus ábhar an tsuímh www.7mrides.com a éascú ar na hardáin shóisialta éagsúla. Mar shampla, lig don úsáideoir “is maith liom”) agus faisnéis faoinár suíomh a roinnt le do chairde ar líonraí sóisialta.

Chuige seo, is úsáideoirí na n-ardán seo iad na fianáin a úsáideann breiseáin chun nósanna brabhsála úsáideoirí a rianú nó nach bhfuil, agus chun a sheiceáil an bhfuil siad ceangailte leis an líonra sóisialta agus iad ag brabhsáil. Ligeann na fianáin seo duit tairiscintí fógraíochta a dhíriú ar na hardáin sin.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar úsáid sonraí pearsanta i ndáil le líonraí sóisialta, is féidir beartais phríobháideachta líonraí sóisialta tríú páirtí atá i gceist a fháil.

Ní choinnítear gach fianán ach faoin am is gá chun é a úsáid.

- Fianáin Eile
Má fhágann tú trácht ar ár suíomh is féidir leat rogha a dhéanamh chun d'ainm, do sheoladh ríomhphoist agus do láithreán gréasáin a shábháil i bhfianáin. Is mar áis duit iad seo ionas nach mbeidh ort do chuid sonraí a líonadh arís nuair a fhágann tú trácht eile. Mairfidh na fianáin seo ar feadh bliana.

Má tá cuntas agat agus logáil isteach sa suíomh seo, socróimid fianán sealadach chun a chinneadh an nglacann do bhrabhsálaí le fianáin. Níl aon sonraí pearsanta ag an bhfianán seo agus déantar é a scriosadh nuair a dhúnann tú do bhrabhsálaí.

Nuair a logálann tú isteach, bunóimid roinnt fianáin chun do chuid faisnéise logála isteach agus do roghanna taispeána scáileáin a shábháil. Maireann fianáin logála dhá lá, agus maireann fianáin roghanna scáileáin ar feadh bliana. Má roghnaíonn tú “Cuimhnigh orm”, fanfaidh do logáil isteach ar feadh dhá sheachtain. Má logálann tú amach as do chuntas, bainfear na fianáin logála isteach.

Má tá tú ag eagrú nó a fhoilsíonn alt, coimeádfar fianán breise i do bhrabhsálaí. Ní chuimsíonn an fianán seo aon sonraí pearsanta agus léiríonn sé ach an t-aitheantas post den alt a d'eagraigh tú díreach. Éagann sé tar éis lá 1.

4. Cumraíocht úsáideora chun fianáin a sheachaint
De réir na reachtaíochta reatha, soláthraímid faisnéis a ligeann don úsáideoir do bhrabhsálaí a chumrú chun do phríobháideacht agus do shlándáil a bhainistiú agus a chothabháil maidir le Fianáin. Dá bhrí sin, soláthraímid faisnéis agus naisc chuig láithreáin tacaíochta oifigiúla mórbhrabhsálaithe ionas gur féidir leis an úsáideoir cinneadh a dhéanamh ar cheart glacadh le fianáin.

Is féidir na socruithe fianán a athrú i sainroghanna do bhrabhsálaí trí na treoracha a thugtar ar na naisc a leanúint:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari

Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi fhianáin, lena n-áirítear fianáin a bhfuil a fhios acu a suiteáladh agus conas is féidir iad a bhainistiú agus a dhiúscairt, is féidir leis an úsáideoir rochtain a fháil ar www.allaboutcookies.org. Mura bhfuil an t-úsáideoir ag iarraidh go mbraithfidh Google Analytics do chuairteanna ar shuíomhanna Gréasáin, ní mór duit rochtain a fháil http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Tuigtear go nglacann an t-úsáideoir le húsáid fianán má leanann tú ar aghaidh ag brabhsáil an leathanaigh seo gan dul ar aghaidh chuig a dhíghníomhachtú ar dtús.

Nuashonrú is déanaí: Iúil 11, 2022

Sábháilteacht i gcónaí

Toisc go bhfuil do shábháilteacht tábhachtach dúinn, tá na pacáistí is fearr againn ar an margadh.

Seirbhís 24h Gach Lá

Ionas nach gcailleann tú rud ar bith, bí ag brath orainn am ar bith lá ar bith.

Na Praghsanna is Fearr

Cé a deir go gcaithfidh cáilíocht a bheith costasach? Na praghsanna is fearr le smaoineamh ort.

An bhfuil ceist agat? Thig leat a iarraidh ...

(+ 351) 291 640 376

glaoch ar an ngréasán seasta náisiúnta