Yksityisyys ja evästeet Policy

Tietosuojakäytäntö

Yritys Madeira Moderna - Mediação Imobiliária Unipessoal Lda (jäljempänä "7mrides" tai "7M") www.7mrides.com arvostaa jäsentensä yksityisyyttä ja sitoutuu tässä mielessä kunnioittamaan sitä varmistamalla käyttäjien tallentamien tietojen luottamuksellisuuden ja suojan.

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on varmistaa käyttäjille turvallisuus- ja tietosuojaehdot, että heiltä pyydetään ja kerätään vain palvelun tarjoamiseen tarvittavia tietoja sivustolla olevien nimenomaisten ohjeiden mukaisesti. Käyttäjällä on täysi vapaus päästä käsiksi tietoihinsa, korjata tai poistaa niitä.

2.1. Hoidosta vastaavan henkilön tunnistaminen

 • yhtiö: Madeira Moderna - Mediação Imobiliária Unipessoal Lda
 • TINA: 509068804
 • Ota yhteyttä tietosuojavastaavaan: personal.data@7mrides.com

2.2. TIEDOTUS JA SUOSITUS

Henkilötietosuojalailla (jäljempänä LPDP) ja yleisellä tietosuoja-asetuksella (Euroopan parlamentin ja 2016. huhtikuuta 679 annetun neuvoston asetus (EU) 27/2016, jäljempänä RGPD) varmistetaan yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittely ja näiden tietojen vapaa liikkuvuus.

Lain mukaan "henkilötiedoilla" tarkoitetaan mitä tahansa luonteeltaan mitä tahansa tietoa ja riippumatta niiden tuesta, mukaan lukien ääni ja kuva, joka liittyy tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, joten suoja ei kata oikeushenkilöiden tietoja. Hyväksymällä tämän tietosuojakäytännön annat tietoisen, ilmaisen, ilmaisen ja yksiselitteisen suostumuksesi sivuston kautta toimitettuihin henkilötietoihin. www.7mrides.com sisältyvät tiedostoon, jonka vastuulla on 7M Rides, jonka LPDP- ja RGPD-käsittely noudattaa asianmukaisia ​​teknisiä ja organisatorisia turvatoimenpiteitä.

7M Rides ylläpitää tietokantaa asiakkaidensa rekisteröinnistä. Tämän tietokannan sisältämät tiedot ovat vain heidän rekisteröintihetkellä antamiaan tietoja, ja ne kerätään ja käsitellään automaattisesti kansallisen tietosuojakomission hyväksymien ehtojen mukaisesti. 7M Rides, vastaavasta tiedostosta vastaava taho.

Missään olosuhteissa ei vaadita tietoja filosofisista tai poliittisista vakaumuksista, puolue- tai ammattiliittoon kuulumisesta, uskonnollisesta uskosta, yksityiselämästä eikä rodusta tai etnisestä alkuperästä, eikä terveys- ja seksuaalista tietoa, mukaan lukien geneettiset tiedot.

Emme missään olosuhteissa tee mitään seuraavista toimista tämän sivuston kautta meille toimitettavilla henkilötiedoilla:

 • Antaa periksi muille henkilöille tai yhteisöille ilman rekisteröidyn etukäteen antamaa suostumusta;

2.3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Tämän sivun kautta käsittelemiämme henkilötietoja käytetään vain seuraaviin tarkoituksiin:

 • i) tilausten käsittely;
 • (ii) viestintä asiakkaiden kanssa ja epäilyjen selventäminen;
 • (iii) tietopyyntöjen käsittely;
 • (iv) valituksen käsittely;
 • v) tilastolliset analyysitoimet;
 • vi) tarkistaa, ylläpitää ja kehittää järjestelmiä ja tilastollisia analyyseja;
 • (vii) suoramarkkinointiviestintä (jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn tätä tarkoitusta varten);
 • viii) petosten ehkäisy ja torjunta;
 • (ix) palautepyyntö ostetuista tuotteista tai palveluista;
 • (x) Tyytyväisyystutkimusten tekeminen.

7M Rides takaa kaikkien asiakkaidensa toimittamien tietojen luottamuksellisuuden. Siitä huolimatta 7M Rides kerää ja käsittelee tietoja turvallisesti ja estää niiden katoamisen tai manipuloinnin edistyneimmällä tekniikalla, ilmoitamme, että avoin verkkokeräys mahdollistaa henkilötietojen liikkumisen ilman turvallisuutta. , sillä on vaara, että luvattomat kolmannet osapuolet näkevät ja käyttävät sitä. The 7M Rides verkkosivustolla on Yhteydenottolomake ja järjestys, jossa käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja siten hyödyntää kokonaisuutta paremmin 7M Rides tarjous. Jos käyttäjät antavat henkilötietojaan 7M Rides sen kautta Yhteydenottolomake, niitä ei käytetä mihinkään muuhun kuin käyttäjän pyytämään tarkoitukseen.

Toisaalta käyttäjä suostuu siihen, että hänellä on pääsy tietoihin sopimuksen kanssa tehdystä palvelusta 7M Rides voidakseen tarjota lisäpalveluita urakoitsijalle.

Ellei toisin mainita, henkilötietoja kerättäessä käyttäjä voi vapaaehtoisesti asettaa henkilötiedot saataville ilman vastauksen puuttumista, mikä merkitsisi vastaavien palvelujen laadun tai määrän heikkenemistä (ellei toisin mainita). ilmoitti jotain muuta). Pakolliseksi katsottuihin tietoihin vastaamatta jättäminen tarkoittaa kuitenkin sitä, että et voi käyttää palvelua, jota varten tietoja pyydettiin.

Jos et hyväksy yllä olevia ehtoja, 7M Rides ei voi tehdä sopimusta kanssasi verkkosivustonsa kautta.

2.4. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO

Voidakseen noudattaa tämän verkkosivuston tarkoitusta, 7M Rides luovuttaa henkilötietosi muille tahoille, jotka käsittelevät niitä seuraaviin tarkoituksiin:

 • Maksujen hallinta ja käsittely;
 • Tilausta Käsitellään;
 • Sopimuspalveluiden tarjoaminen.

Entiteetit, joille 7M Rides antaa henkilötietosi käsittelyä varten yllä olevien ehtojen mukaisesti, sillä on seuraava luonne:

 • Vakuutusyksiköt;
 • Kolmannet osapuolet, jotka liittyvät sopimuspalvelujen tarjoamiseen;
 • Maksujen hallinta;
 • Tilausten käsittely- ja toimitusyksiköt.

2.5. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
Tiedot kerännyt 7M Rides voidaan siirtää ja varastoida Euroopan talousalueen ("ETA") ulkopuolelle. Lähettämällä henkilötietosi hyväksyt tämän siirron, tallennuksen tai käsittelyn.

Kaikki tiedot, jotka annat 7M Rides on tallennettu turvallisesti palvelimillemme ja/tai palveluntarjoajamme palvelimille, jotka voivat sijaita Euroopan talousalueen ("ETA") ulkopuolella. Teemme kaikki kohtuudella tarpeelliset toimenpiteet varmistaaksemme, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

2.6. TURVALLISUUSTOIMENPITEET

7M Rides vakuuttaa, että se on toteuttanut ja toteuttaa jatkossakin tekniset ja organisatoriset turvatoimenpiteet, jotka ovat tarpeen sille toimitettujen henkilötietojen turvallisuuden varmistamiseksi estääkseen niiden muuttamisen, katoamisen, käsittelyn ja/tai luvattoman pääsyn, ottaen huomioon henkilötietojen tämänhetkisen tilan. teknologiaa, tallennettujen tietojen luonnetta ja riskejä, joille ne ovat alttiina.

7M Rides takaa kaikkien asiakkaidensa joko rekisteröitymisen yhteydessä tai tuotteiden tai palveluiden osto-/tilausprosessin antamien tietojen luottamuksellisuuden. Tietojen kerääminen ja käsittely suoritetaan turvallisesti ja estää niiden katoamisen tai manipuloinnin. Kaikki tiedot lisätään suojattuun palvelimeen (128-bittinen SSL), joka salaa/salaa ne (muuntaa ne koodiksi). Voit varmistaa, että selaimesi on suojattu, jos lukkokuvake tulee näkyviin tai jos osoite alkaa HTTPS:llä HTTP:n sijaan.

Henkilötietoja käsitellään lakisääteisellä suojaustasolla niiden turvallisuuden varmistamiseksi ja niiden muuttumisen, katoamisen, käsittelyn tai luvattoman käytön estämiseksi, ottaen huomioon tekniikan tila, käyttäjän ollessa tietoinen ja hyväksymällä, että Internet-tietoturvatoimenpiteet ovat ei kyllästämätön.

7M Rides, kun hän pääsee käsiksi henkilötietoihin, sitoutuu:

 • Säilytä niitä oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisilla teknisillä ja organisatorisilla turvatoimilla niiden turvallisuuden varmistamiseksi, mikä estää luvattoman muuttamisen, menettämisen, käsittelyn tai pääsyn tekniikan tason milloin tahansa, tietojen luonteen ja mahdollisten riskien mukaisesti. heille altistuvat;
 • Käyttää tietoja yksinomaan aiemmin määriteltyihin tarkoituksiin;
 • Varmista, että tietoja käsittelevät vain työntekijät, joiden puuttuminen vaaditaan palvelun tarjoamiseen ja joita sitoo salassapitovelvollisuus. Jos tietoja voidaan paljastaa kolmansille osapuolille, heitä olisi vaadittava säilyttämään asianmukainen luottamuksellisuus tämän asiakirjan määräysten mukaisesti.

2.7. KAUPALLINEN JA TARJOAVA VIESTINTÄ
Yksi tarkoituksista, joita varten käsittelemme käyttäjien toimittamia henkilötietoja, on lähettää sähköistä viestintää kaupallista ja markkinointiviestintää koskevien tietojen kanssa.

Aina kun teemme tällaista viestintää, se on suunnattu yksinomaan käyttäjille, jotka ovat nimenomaisesti ja aiemmin valtuuttaneet heidät.

7. tammikuuta annetun lain nro 2004 / 7 säännösten mukaisesti, jos haluat lopettaa kaupallisten tai myynninedistämisviestien vastaanottamisen7M Rides, voit pyytää palvelulta vastustusta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: personal.data@7mrides.com

2.8. OIKEUKSIEN HARJOITTELU
LDPD: n ja RGPD: n määräysten mukaisesti käyttäjä voi milloin tahansa käyttää oikeuttaan saada tietoja, oikaista, poistaa, rajoittaa, vastustaa ja siirtää tietoja pyynnöstä millä tahansa seuraavista tavoista:

Jos haluat lakata olemasta osa 7M Rides tietokanta milloin tahansa, voit käyttää tätä oikeutta näiden yhteystietojen kautta.


Evästeet Policy

Tämä evästekäytäntö on osa tietosuojakäytäntöä www.7mrides.com (jäljempänä "7M" tai "7M Rides", "Sivusto" tai "Verkkosivusto"). Sivustolle pääsyn ja sivustolla liikkumisen tai sen palvelujen käytön hyväksyt tietosuojakäytännön ehdot.

Helpottaaksemme ja tarjotaksemme paremman selauskokemuksen verkkosivuston www.7mrrides.com (jäljempänä "7M" tai "7M Rides”, ”Sivusto” tai ”Verkkosivusto”), raportit, jotka käyttävät evästeitä tai muita vastaavia toiminnallisia tiedostoja (jäljempänä ”evästeet”).

Internet-viestintästandardien tavasta johtuen pääsy verkkosivustoille saattaa sisältää evästeiden käyttöä. Joka tapauksessa ilmoitamme, että 7M Rides vastaa evästeistä ja evästeistä saatujen tietojen käsittelystä omista ja muista, päättää kerättyjen tietojen käsittelyn tarkoituksesta, sisällöstä ja käytöstä.

1. Mikä on eväste?
Evästeet ovat tiedostoja, jotka sisältävät pieniä määriä tietoa, jotka ladataan käyttäjän laitteelle, kun vierailet verkkosivulla. Päätavoitteena on tunnistaa käyttäjä aina, kun hän käyttää sivustoa, mikä mahdollistaa myös sivuston laadun parantamisen ja paremman käytön. Lyhyesti: navigoinnin yksinkertaistamiseksi www.7mrides.com.

Evästeet ovat välttämättömiä Internetin toiminnalle; ne eivät vahingoita laitteen laitteistoa / käyttäjää ja auttavat tunnistamaan ja ratkaisemaan virheet sivuston toiminnassa, jos selaimesi kokoonpano on sallittu.

2. Evästeiden käyttö 7M Rides.
Käyttäessään sivustoa käyttäjä hyväksyy nimenomaisesti tämän tyyppisten evästeiden käytön laitteissaan. Jos poistat evästeet käytöstä, selaustasi ei välttämättä ole optimoitu ja jotkin sivustossa käytettävissä olevat ominaisuudet eivät välttämättä toimi oikein.

Erityisesti 7M Rides käyttää evästeitä alla mainittuihin tarkoituksiin. Jos tulevaisuudessa 7M Rides käyttää muita tarjotakseen enemmän ja parempia palveluja, käyttäjälle ilmoitetaan siitä.

3. Käytetyt evästeet
- Evästeasetukset
Nämä evästeet sallivat verkkosivustojen muistaa tietoja, jotka muuttavat verkkosivuston käyttäytymistä ja ulkonäköä. Nämä evästeet voivat myös auttaa muuttamaan verkkosivujen tekstikokoa, kirjasinta ja muita mukautettavia osia. Etu-evästeeseen tallennettujen tietojen menetys voi tehdä siitä vähemmän toimivan verkkosivustokokemuksen, mutta sen ei pitäisi estää sen toimintaa.

- Turvaevästeet
Suojausevästeitä käytetään käyttäjien todentamiseen ja kirjautumistietojen vilpillisen käytön estämiseen ja luvattomien tietojen suojaamiseen. Esimerkiksi sen avulla voit estää monenlaisia ​​hyökkäyksiä, kuten yrityksiä varastaa verkkosivuja täyttävien lomakkeiden sisältö.

- Evästeprosessi
Evästeiden prosessi auttaa verkkosivustoa toimimaan ja toimittamaan palveluja, joita verkkosivuston kävijä odottaa, kuten verkkosivujen selaaminen tai pääsy verkkosivuston suojatuille alueille. Ilman näitä evästeitä verkkosivusto ei voi toimia kunnolla.

- Evästeistunnon tila
Sivustot keräävät usein tietoja siitä, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa tietyn verkkosivun kanssa. Tämä voi sisältää sivut, joilla käyttäjät käyvät useimmin, ja saavatko käyttäjät virheilmoituksia tietyiltä sivuilta. Niin sanotut 'istunnon tilan evästeet auttavat parantamaan yritysten palveluja parantaakseen käyttäjien selaamiskokemusta. Näiden evästeiden estäminen tai poistaminen ei tee verkkosivustoa käyttökelvottomaksi.

- Evästeiden analyysi
Nämä evästeet auttavat verkkosivustojen ja sovellusten omistajia ymmärtämään kävijöiden osallistumisen verkkosivustoihisi. Voit käyttää evästeitä keräämään tietoja ja raportoimaan verkkosivustojen käyttöä koskevia tilastoja tunnistamatta henkilökohtaisia ​​kävijöitä.

- Mainoseväste
Nämä evästeet (esim. Alustat, kuten Google tai Facebook) auttavat verkkosivuston omistajaa ja / tai sovelluksia kaappaamaan "Johtaa" uusien asiakkaiden / verkkosivustojen käyttäjien houkuttelemiseen. Kerätyt tiedot ovat nimettömiä eivätkä tunnista käyttäjää. Niitä käytetään rajoittamaan mainoksen näyttökertojen määrää ja auttamaan mittaamaan mainoskampanjan tehokkuutta.

- Evästeet ja laajennukset sosiaalisessa mediassa (sosiaaliset painikkeet)
Nämä sosiaaliset evästeet on suunniteltu antamaan käyttäjille mahdollisuus jakaa sivuja ja sisältöä kolmansien osapuolten sosiaalisten verkostojen kautta. Ne mahdollistavat myös kohdistamisen mainonnan tarjoamiseen sosiaalisissa verkostoissa.

Sivustollamme käytetään myös laajennuksia tai sosiaalisia painikkeita.

Sosiaaliset lisäosat mahdollistavat sivujen ja sivuston sisällön www.7mrides.com jakamisen eri sosiaalisilla alustoilla. Anna käyttäjän esimerkiksi tykätä ("tykkää") ja jakaa tietoja sivustostamme ystäviesi kanssa sosiaalisissa verkostoissa.

Tätä varten laajennukset käyttävät evästeitä seuratakseen käyttäjien selaustottumuksia, jotka käyttävät näitä alustoja, ja tarkistamaan, ovatko he yhteydessä sosiaaliseen verkostoon selaamisen aikana. Näiden evästeiden avulla voit myös kohdistaa mainostarjouksia näille alustoille.

Lisätietoja henkilötietojen käytöstä suhteessa sosiaalisiin verkostoihin löytyy kyseisten kolmansien osapuolten sosiaalisten verkostojen tietosuojakäytännöistä.

Kaikkia evästeitä ylläpidetään vain ehdottomasti tarpeelliseen aikaan niiden käyttöön.

- Muut evästeet
Jos jätät kommenttisi sivustossasi, voit halutessasi tallentaa nimesi, sähköpostiosoitteesi ja verkkosivustosi evästeissä. Nämä ovat avuksesi, jotta sinun ei tarvitse täyttää tietojasi uudelleen, kun jätät toisen kommentin. Nämä evästeet kestävät yhden vuoden.

Jos sinulla on tili ja kirjaudut sisään tähän sivustoon, asetamme tilapäisen evästeen määrittääksesi, selaimesi hyväksyy evästeet. Tämä eväste ei sisällä henkilökohtaisia ​​tietoja, ja se hylätään, kun suljet selaimen.

Kun kirjaudut sisään, määrittelemme myös useita evästeitä kirjautumistietojesi ja näytön valintojen tallentamiseksi. Kirjautuminen evästeissä kestää kaksi päivää, ja näytön asetusten evästeet kestävät vuoden. Jos valitset ”Muista minut”, kirjautumistasi jatkuu kaksi viikkoa. Jos kirjaudut ulos tilistäsi, kirjautumistiedostot poistetaan.

Jos muokkaat tai julkaiset artikkelia, selaimeesi tallennetaan uusi eväste. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoja ja yksinkertaisesti ilmoittaa juuri muokkaamasi artikkelin ID:n. Se päättyy 1-päivän jälkeen.

4. Käyttäjäasetukset evästeiden välttämiseksi
Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti tarjoamme tietoja, joiden avulla käyttäjä voi määrittää selaimesi hallitsemaan ja ylläpitämään yksityisyyttäsi ja tietoturvaa evästeiden suhteen. Siksi tarjoamme tietoja ja linkkejä tärkeimpien selainten virallisille tukisivustoille, jotta käyttäjä voi päättää hyväksyykö evästeiden käytön.

Evästeasetuksia voidaan muuttaa selaimesi asetuksissa seuraamalla linkeissä annettuja ohjeita:
kromi
Firefox
Internet Explorer
safari

Lisätietoa evästeistä, mukaan lukien asennetut evästeet, sekä siitä, miten niitä voidaan hallita ja hävittää, on käyttäjällä osoitteessa www.allaboutcookies.org. Jos käyttäjä ei halua, että Google Analytics havaitsee vierailusi verkkosivustoille, sinun on käytettävä sitä http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ymmärretään, että käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön, jos jatkat tämän sivun selaamista jatkamatta ensin sen deaktivointia.

Viimeisin päivitys: Heinäkuu 11, 2022

Turvallisuus aina

Koska turvallisuutesi on meille tärkeää, meillä on markkinoiden parhaat paketit.

24h-palvelu joka päivä

Luota meihin milloin tahansa, jotta et menetä mitään.

Parhaat hinnat

Kuka sanoo, että laadun on oltava kallista? Parhaat hinnat ajatella sinua.

On kysymys? Kysy vapaasti...

(+ 351) 291 640 376

soittaa valtakunnalliseen kiinteään verkkoon